לקוח: רכבת ישראל

תאור העבודה: בניית אפליקציה לרישום לקורסים לעובדי הרכבת

קצת על רכבת ישראל:

רכבת ישראל עוסקת בשינוע נוסעים ומטען באמצעות רכבות, מפעילה את תחנות הנוסעים ותחנות טעינת משא ואחראית על תכנון ופיתוח תשתיות הרכבת במדינה.